KLEPPE MUSIKKLAG

Vi kan, vil og tør

Om Kleppe Musikklag

Kleppe Musikklag ble stiftet i 1965, og er det høyest rangerte korpset fra Askøy utenfor Bergen. Vi er et ungt korps med lav gjennomsnittsalder, og har de siste årene etablert oss som et av landets ledende brass band.

Kleppe Musikklag har lange tradisjoner for å kombinere sosialt samvær med høyt musikalsk nivå, og formidler spilleglede og fellesskap i både lokalmiljø og korpsmiljøet ellers. 


Vårt slagord: Vi kan, vil og tør!

Lytt til Kleppe Musikklag på nett!

Dersom du er interessert i å lytte til KML også utenom våre årlige konserter, kan du sjekke ut opptak av oss på både Spotify og SoundCloud.