KLEPPE MUSIKKLAG

Vi kan, vil og tør

Driften av Kleppe Musikklag er dugnadsbasert og dette arbeidet blir utført av våre medlemmer. Driftskostnader innebærer blant annet konserter, konkurranser, instrumentkjøp samt vedlikehold, dirigenter, instruktører, leie av lokaler og noter. 
Med et høyt aktivitetesnivå og stadig større krav til et musikalsk nivå og dirigenter, dette innebærer at våre utgifter stiger for hvert år. Covid-19 har ikke gjort dette arbeidet lettere. 

Kleppe Musikklag driftes fult og helt av egne medlemmer. 

Konsertdatoer

Informasjon om kommende konserter

Konserter avlyst på grunn av koronavirus.

Vi kommer med mer info så fort vi vet. 

Om Kleppe Musikklag

Kleppe musikklag er det høyest rangerte korpset fra Askøy, utenfor Bergen, og ble stiftet i 1965. Vi er et ungt korps på toppdivisjonsnivå med en snittalder på 21 år.

Kleppe Musikklag har lange tradisjoner for å kombinere sosialt samvær med høyt musikalsk nivå, og formidler spilleglede og fellesskap i lokalmiljø og korpsmiljøet. 


Vårt slagord: Vi kan, vil og tør!

Lytt til Kleppe Musikklag på nett!

Dersom du er interessert i å lytte til KML også utenom konserter, så ligger det mange konserter på vår soundcloud-bruker!