KLEPPE MUSIKKLAG
Vi kan, vil og tør


Konsertdatoer

Informasjon om kommende konserter

9. Mars - Festaften med Kleppe Musikklag 

Festaften på Lungegaardens Kulturarena 

2.juni 2019

Konsert på Torgallmeningen 

Om Kleppe Musikklag

Kleppe musikklag er det høyest rangerte korpset fra Askøy, utenfor Bergen, og ble stiftet i 1965. Vi er et ungt korps på toppdivisjonsnivå med en snittalder på 21 år.

Kleppe Musikklag har lange tradisjoner for å kombinere sosialt samvær med høyt musikalsk nivå, og formidler spilleglede og fellesskap i lokalmiljø og korpsmiljøet. 


Vårt slagord: Vi kan, vil og tør!

Lytt til Kleppe Musikklag på nett!

Dersom du er interessert i å lytte til KML også utenom konserter, så ligger det mange konserter på vår soundcloud-bruker!