Årsmøte 2018

10.03.2018

Lørdag 10. mars ble det gjennomført Årsmøte og valg i Kleppe Musikklag. På møtet ble korpsåret 2017 gjennomgått både musikalsk og organisatorisk og det ble gjennomført valg av nytt styre. 

Ida Marie Bjerk (vara) , Sondre Aase(vara)  og Sofie Thomasssen Povoa(styremedlem) går ut av styret etter endt årsmøte. Vi i Kleppe Musikklag takker alle tre for innsatsen de har gjort i styret. 

På årsmøte ble det valgt nytt styre i Kleppe Musikklag for det kommende året. Vi er glade for at flesteparten av styremedlemmene stilte til gjenvalg og ønsker nye styremedlemmer velkommen inn i styret. Det nye styret består av: 

  • Ove Sognnes - Leder 
  • Håvard Liknes - Nestleder 
  • Terje Hopstad - Kasserer 
  • Frida Solberg Ellingsen - Styremedlem
  • Sarah Strandhus Karlsen - Styremedlem 
  • Ida Bruåsdal - Styremedlem 
  • Rebekka Tysse - Styremedlem 
  • Marianne Høysæter Monsen - Varamedlem 
  • Ingrid Hollingen Westad - Varamedlem 

Vi ønsker styret lykke til med sitt arbeid det kommende året. Du kan sende mail til styret: styret@kleppemusikklag.net 
For mer kontaktinformasjon se under  Kontakt oss her på hjemmesiden. 

Håvard
Håvard
Sarah
Sarah
Frida
Frida
Ida
Ida
Rebekka
Rebekka
Marianne
Marianne
Ingrid
Ingrid