Årsmøte 2019

20.02.2019

Tirsdag 19. februar ble det gjennomført Årsmøte og valg i Kleppe Musikklag. På møtet ble korpsåret 2018 gjennomgått både musikalsk og organisatorisk og det ble gjennomført valg av nytt styre.

Ingrid Hollingen Westad (vara) og Håvard Liknes (nestleder) går ut av styret etter endt årsmøte. Vi i Kleppe Musikklag takker dem for innsatsen de har gjort i styret.

På årsmøte ble det valgt nytt styre i Kleppe Musikklag for det kommende året. Vi er glade for at flesteparten av styremedlemmene stilte til gjenvalg og ønsker nye styremedlemmer velkommen inn i styret. Det nye styret består av:

  • Ove Sognnes - Leder
  • Berit Karin Helland - Nestleder
  • Marius Fevang Thorstensen- Styremedlem
  • Julie Gjerde Åsenden - Styremedlem
  • Ida Bruåsdal - Styremedlem
  • Rebekka Tysse - Styremedlem
  • Marianne Høysæter Monsen - Varamedlem
  • Helge Mucha - Varamedlem

Vi ønsker styret lykke til med sitt arbeid det kommende året. Du kan sende mail til styret: styret@kleppemusikklag.net
For mer kontaktinformasjon se under Kontakt oss her på hjemmesiden.