Årsmøte 2020

02.05.2020

Tirsdag 21. april ble det gjennomført Årsmøte på Zoom og valg i Kleppe Musikklag. På møtet ble korpsåret 2019 gjennomgått både musikalsk og organisatorisk og det ble gjennomført valg av nytt styre.

Julie Gjerde Åsenden (styremedlem), Marianne Høysæter Monsen (vara), Helge Mucha (vara) og Berit Helland, (nestleder) går ut av styret etter endt årsmøte. Vi i Kleppe Musikklag takker dem for innsatsen de har gjort i styret.

På årsmøte ble det valgt nytt styre i Kleppe Musikklag for det kommende året. Vi er glade for at flesteparten av styremedlemmene stilte til gjenvalg og ønsker nye styremedlemmer velkommen inn i styret. Det nye styret består av:

  • Ove Sognnes - Leder
  • Håvard Liknes- Nestleder
  • Marius Fevang Thorstensen- Styremedlem
  • Sandra Helen Andersen Gard - Styremedlem
  • Anette Mari Riple Bendiksen - Styremedlem
  • Rebekka Tysse - Styremedlem
  • Sondre Kristoffer Stokke - Styremedlem
  • Birgitte Kaldefoss - Styremedlem


Vi ønsker styret lykke til med sitt arbeid det kommende året. Du kan sende mail til styret: styret@kleppemusikklag.net
For mer kontaktinformasjon se under Kontakt oss her på hjemmesiden.