Julekonsert 2023

03.12.2023

Velkommen til årets julekonsert i Tveit Kirke kl. 17:00 under ledelse av Bjørn Bogetvedt. 
Billetter kjøpes ved inngang enten med vipps eller bankkort. 
Dørene åpnes 16:30.

Program 


"Mitt hjerte alltid vanker"-Arr. Ørjan Matre

Allsang "Det kimer" - Arr. JKM

"Home for Christmas" - Maria Mena& Martin Sjølie, Arr. John Philip Hannevik

Solist: Stine A. Sognnes

"The Christmas Song" -Torme & Weels, Arr. Philip Sparke

"Ding dong merrily on high" - Arr. John Philip Hannevik

Solist: Solveig Hansen

"Santa Claustrophobia"- Arr. Sandy Smith

"Kingdom Triumphant"- Eric Ball

"Lux aurumque" -Eric Whitacre, Arr. Sandy Smith

Allsang "Det lyser" - arr. Ørjan Matre

"Nordnorsk julesalme" - Trygve Hoff

Solist: Elise Berge-Haukedal

"O magnum mysterium"- Morten Lauridsen, Arr. Philip Littlemore

Allsang "Deilig er jorden" - arr. John Philip Hannevik


Allsang: "Det kimer nå til julesfest"

Det kimer nå til julefest,
det kimer for den høye gjest,
som steg til lave hytter
ned med nyttårsgaver, fryd og fred.

Å, kom bli med til Davids by
hvor engler synger under sky!
Å, la oss gå på marken ut
hvor hyrder hører nytt fra Gud!

Så la oss gå med åpne sinn som
hyrdene til barnet inn,
med gledestårer takke Gud
for miskunnhet og nådebud.

Kom, Jesus! Vær vår hyttes gjest!
Hold selv i oss din julefest!
Da skal med Davids-harpens klang
deg takke høyt vår nyårs-sang.

Allsang: "Det lyser i stille grender"

Det lyser i stille grender
Av tindrende ljos i kveld
Og tusene barne hender
Mot himmelen ljosa held

Og glade med song dei helsar
Sin broder i himmelhall
Som kom og vart heimsens Frelsar
Som barn i ein vesal stall

Der låg han med høy til pute
Og gret på si ringe seng
Med englane song der ute
På Betlehems aude eng

Der song dei for første gongen
Ved natt over Davids by
Den evige himmelsongen
Som alltid er ung og ny


Allsang: "Deilig er jorden"

Deilig er jorden,
prektig er Guds himmel,
skjønn er sjelenes pilgrimsgang.
Gjennom de fagre
riker på jorden
går vi til paradis med sang.

Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slekt skal følge slekters gang.
Aldri forstummer
tonen fra himlen
i sjelens glade pilgrimssang.

Englene sang den,
først for markens hyrder;
skjønt fra sjel til sjel det lød.
Fred over jorden,
menneske fryd deg.
Oss er en evig Frelser født


Takk for at du valgte å støtte Kleppe Musikklag ved å komme på vår konsert.
Her kan du lese om andre måter du kan støtte musikklaget på.