Rolf Ek

31.10.2017

I helgen fikk vi den triste beskjeden om at Rolf Ek, æresmedlem i KML, har gått bort. Her kommer noen ord skrevet av Reidar Magne Sætre.

Ek var lærer på Kleppe Skole i mesteparten av sitt yrkesaktive liv. Han ble med en gang engasjert i frivillig lagsarbeid. Som lærernes representant i Kleppe Skoles Musikklag var han en ildsjel og en pådriver helt fra korpset ble startet. Han var sekretær og senere formann i 2 perioder. Han fikk et althorn en gang. Han skulle prøve å lære seg det, men det gikk visst ikke. Ek var notekyndig og i klassen på skolen lagde han blokkfløyteorkester med bassfløyte og det hele.

Ek var også den som hjalp oss i KML i starten. Vi var jo nesten bare guttunger den gang, og vi måtte ha noen som gav oss en viss seriøsitet i det vi drev med. Det ble altså Rolf Ek. Jeg vill nesten våge å påstå at uten han ville KML neppe blitt startet. I hvert fall ikke i 1965. Han lærte det meste om lagsdrift i form av regnskap, referater etc. og sluttet aldri å interessere seg for laget. Ek var alltid godt orientert om hva som foregikk.

Ek var også leder i ASM i 2 perioder. Etter siste periode fungerte han noen år som forretningsfører i ASM. Han var også den som dro i gang programmet ASM-posten i Radio Askøy. Et program som gikk på luften i flere år. Det kan vel med en viss riktighet også sies at han var en av dem som stod for den største innsatsen slik at ASM ble tildelt kommunens kulturpris "Kipekjerringa". Han innehar også ASM`s hederstegn for fortjenestefullt arbeid for sangens og musikkens sak på Askøy.

Utenom sang og musikk var Ek også sterkt engasjert i idrett. Også i helselaget var han primus motor i svært mange år. For sin innsats i kulturlivet ble han personlig belønnet med kulturprisen "Kipekjerringa".

Rolf Ek var min lærer mesteparten av mine folkeskoleår, og jeg minnes at han sa til meg en gang: "Jeg håper at du blir værende med musikken riktig lenge Reidar Magne." Lite ante vi begge at det skulle bli nesten altfor lenge.

Ek ble 85 år. Vi lyser fred over Rolf Eks minne og våre tanker går til familie og venner.