Årsmøte 2021

22.03.2021

Onsdag 17.mars ble det gjennomført Årsmøte på Zoom og valg i Kleppe Musikklag. På møtet ble korpsåret 2020 gjennomgått både musikalsk og organisatorisk og det ble gjennomført valg av nytt styre.Marius Fevang Thorstensen(styremedlem), Sondre Kristoffer Stokker(styremedlem) og Håvard Liknes(nestleder) går ut av styret etter endt årsmøte. Vi i Kleppe Musikklag takker dem for innsatsen de har gjort i styret.

På årsmøte ble det valgt nytt styre i Kleppe Musikklag for det kommende året. Vi ønsker nye styremedlemmer velkommen inn i styret. Det nye styret består av:

Ove Sognnes - Leder

Sverre Rødde Knutsen- Nestleder

Ingrid Hollingen Westad- Styremedlem

Sandra-Helen Andersen Gard- Styremedlem

Cecilie Kaarstad - Styremedlem

Rebekka Tysse - Styremedlem

Arian Pedersen - Styremedlem

Birgitte Kaldefoss - Styremedlem

Vi ønsker styret lykke til med sitt arbeid det kommende året. Du kan kontakte styret ved å sende mail til: styret@kleppemusikklag.net